Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 juni 2022 en vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden aan te passen wanneer wij dat nodig achten. Wij raden u dan ook aan om deze algemene voorwaarden regelmatig door te nemen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

1 – Definities

 • De klant
  De partij die een beroep doet op de diensten van WordPress-Website-Beheer
 • WordPress Website Beheer
  WordPress Website Beheer is een onderdeel van WebsiteNU, eigenaar van deze website.
 • Website
  De website of webshop die voor de klant beheerd wordt

2 – Stappenplan WordPress-Website-Beheer

Wanneer een klant contact opneemt en wil weten of zijn of haar WordPress website door WordPress Website Beheer onderhouden kan worden, dan worden de volgende stappen uitgevoerd.

 1. De klant zorgt voor de benodigde inlogcodes voor de toegang tot hun Website of Webshop.
 2. WordPress Website Beheer controleert of alle op de website geïnstalleerde onderdelen (WordPress CMS, plugins en thema’s) up-to-date en veilig zijn.
 3. Als er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd voordat WordPress Website Beheer de website in beheer kan nemen, geeft WordPress Website Beheer de klant een uitleg en een eventuele kostenopgave.
 4. De klant beslist of zij akkoord gaat met de uitleg en eventuele kosten

Als de klant de kostenopgave accepteer en het beheer van zijn/haar website aan WordPress Website Beheer uitbesteedt  dan worden de volgende stappen ondernomen. 

 1. WordPress Website Beheer zal de klant een factuur sturen voor de kosten die in de kostenopgave zijn genoemd. Zodra deze factuur betaald is zal WordPress Website Beheer de opgegeven werkzaamheden uitvoeren en de website in beheer nemen.
 2. WordPress Website Beheer installeert alle benodigde zaken voor het beheer van en monitoren van de website.
 3. WordPress Website Beheer stuurt de klant iedere maand een rapportage met de uitgevoerde werkzaamheden.

3 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle facturering vindt plaats per e-mail.
 2. De eerste betaling zal plaatsvinden nadat de klant de inlogcodes heeft toegezonden.
 3. De betalingstermijn van alle facturen is 14 dagen.
 4. De betalingstermijn van de eerste herinnering is 7 dagen.
 5. De betalingstermijn van de tweede herinnering is 3 dagen.
 6. Indien na het verlopen van de betalingstermijn van de tweede herinnering nog geen betaling ontvangen is, wordt uw toegang tot de website geblokkeerd en wordt het beheer van de website opgeschort totdat de achterstallige factuur is voldaan.

4 – Eigendom website en inhoud

 1. De website en de inhoud zijn natuurlijk uw eigendom. Als u naar een andere webhosting omgeving wilt verhuizen en het onderhoud zelf wilt gaan uitvoeren dan kunt u ons verzoeken om een kopie van de website. Deze kopie kunt u dan plaatsen op de webhosting omgeving van uw keuze. De kopie wordt gemaakt met Duplicator en kunt u installeren op de nieuwe hosting omgeving. Wij kunnen de verplaatsing van uw website ook voor u uitvoeren. De kosten daarvan zijn afhankelijk van uw website.
 2. Uitzonderingen
  1. Door ons op uw verzoek gebruikte afbeeldingen en tekst van derden blijven eigendom van deze derden en mag u niet gebruiken in enig ander project.
  2. Gebruikte software uitbreidingen (plugins) blijven eigendom van WordPress Website Beheer of van de respectievelijke leveranciers van deze plugins. Ingeval wij het onderhoud van de website niet meer uitvoeren, worden de door ons geleverde uitbreidingen (plugins) verwijderd. Wij raden u ten sterkste aan om zelf de noodzakelijke plugins aan te schaffen, omdat anders de mogelijkheid bestaat dat uw website niet meer goed werkt of niet meer goed beschermd is tegen hackers.

5 – Aansprakelijkheid

 1. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor fouten in WordPress of plugins die na een update niet goed blijken te functioneren. Wel zal WordPress Website Beheer er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen door:
  1. De laatste backup terug te zetten, zodat de website weer goed werkt.
  2. Contact op te nemen met de leverancier van WordPress of plugin om het probleem op te laten lossen.
 2. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het auteursrecht veroorzaakt door materiaal dat door de klant of anderszins is ingediend.
 3. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor kosten of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door problemen in het WordPress CMS, gebruikte plugins of storingen van welke aard dan ook op het internet.
 4. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor of betrokken bij geschillen tussen de klant en haar klanten en is niet verantwoordelijk voor eventuele misstanden bij de klant.
 5. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of gederfde inkomsten als gevolg van aanpassingen aan de website uitgevoerd door de klant of door de klant aangewezen derden.
 6. WordPress Website Beheer is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten, compensatie of winstderving als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de site, de servers, software of enig materiaal die door haar leveranciers wordt geleverd.

6 – Compatibiliteit

 1. WordPress Website Beheer zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de door haar overgenomen website correct zal functioneren op de server wanneer deze voor het eerst wordt geïnstalleerd en dat deze correct zal functioneren wanneer deze wordt bekeken met de laatste courante versies van de gangbare browsers, Desktops, Tablets en Smartphones. De werking van de website met Internet Explorer browser en verouderde mobiele apparatuur is niet gegarandeerd.
 2. WordPress Website Beheer kan geen garanties bieden voor een correcte werking met alle browser software, omdat er werkelijk tientallen verschillende browsers zijn die helaas niet allemaal functioneren volgens de eisen die moderne websites daaraan stellen.

7 – Diversen

 1. WordPress Website Beheer behoudt zich het recht voor om te weigeren om op enigerlei wijze materiaal te verwerken dat als beledigend, onwettig of op enigerlei wijze controversieel is en ook om de hosting service te beëindigen indien de noodzaak zich voordoet.
 2. De website omgevingen die door WordPress Website Beheer worden onderhouden mogen niet gebruikt worden voor pornografische of anderszins aanstootgevende inhoud.

8 – Problemen

 1. Als u een probleem met de website ondervindt waarvan u denkt dat de oorzaak bij WordPress Website Beheer ligt, dan dient u dit rechtstreeks aan WordPress Website Beheer door te geven via info@websitenu.com , met voldoende informatie (zoals het pagina adres en de te nemen stappen om het probleem te reconstrueren) en met een duidelijke omschrijving van de klacht.
 2. Mocht er een technisch probleem zijn met uw website, e-mailaccount of domein, dan behandelen wij dit altijd met de hoogste prioriteit. Wij proberen altijd het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
 3. Fouten aan de website die duidelijk door werkzaamheden van WordPress Website Beheer zijn ontstaan worden altijd door WordPress Website Beheer opgelost. Daar zijn geen kosten voor de klant aan verbonden.
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met WordPress Website Beheer via info@websitenu.com